Katharinenhospital

Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie

Klinikum Stuttgart merkezi bir klinik olup burada bulunan radioloji bölümünde nöroradioloji haric bütün minimal invaziv cerrahi teşhis ve görüntü altında cerrahi tedavi yapılmaktadır. Bu klinik spezial ambulanslar ile beraber bütün gerekli muayene teşhis ve tedavi yapmaya imkan sahibidir. Bu klinik dışardan gelen hastalara da hizmet vermektedir.

Bizim kliniğimiz en son modern aletlere sahibdir (MR, Flash-BT, Anjiografi) bundan başka çok kesitli (multislice) bilgisayar, hatta bu aletler Katharinenhospital'ın Schockraumun'da da mevcuttur. Bütün sistemler PACS (Picture Archiving & Communication System) birbiri ile bağlantılıdır ve konuşma tanımalıdır. Ameliyat müdahalesi için özel bir ameliyathaneye benzeri bölüm bulunmaktadır. Bizim kontenjan için dört tane günlük yatak ve dokuz geceleme yatağı  D 3  servisinde rezerve yapılmıştır.

Bu klinik'te radioloji görüntü altında cerrahi tedavi yapma imkani için Alman Radioloji Derneğin'den sertifika almıştır ve ayrica interdisipliner damar merkezi, batın merkezi, prostat kanser merkezi ve diyabet ayak hastalıkları merkezi mevcuttur. Eva Mayr-Stihl Stiftung'un sayesınde karaciğer merkezinide Katharinenhospital'da gerçekleştirdik.

Önemli teshis ve tedaviler

 • rahim myomları - myomembolizesi
 • karaciğer sirosu - transjuguler intrahepatik portosistemik şant (TIPS)
 • periferik atardamar tıkanması
 • yüksek tansiyon - böbrek atar damar stenosu   
 • karaciger tümörleri ve tedavi imkanları
  • radyofrekans ablasyon
  • mikro dalga ablasyon
 • karaciğer tümörleri - transarteriyel kemoembolizasyon (TACE)
 • aort anevrizması - endovasküler stent-greft tedavisi (EVAR)
 • kalbın bilgisayarlı tomografisi (BT)
 • hipertansiyon tedavisinde renal denervasyon (böbrek sinir kesmesi)